miért és milyen esetekben kerülhet sor egy cég eladására?


A cégeladásnak - akárcsak a cégvásárlásnak - számos kiváltó oka lehet, ezek olyan tényezőktől függhetnek, mint például a tulajdonosok személye, aktuális piaci viszonyok. A lenti lista természetesen akár tovább is bővíthető, most a leggyakoribb okokat szedtük össze.

➀ öröklési probléma - a cégeladás felmerülhet, ha a tulajdonos nyugdíjba menne és nincs utód, aki átvenné az üzletet
➁ motiváció hiánya - a tulajdonos mást szeretne csinálni, mert már nem jelent kihívást az üzlet
➂ finanszírozás, forrásbevonás - az előbbi pont folytatásként olyan eset is elképzelhető, amikor a tulajdonos megtartaná ugyan a meglevő cégét, de az új befektetéshez forrásra van szüksége
➃ pénzügyi haszon - olyan áron lehet eladni a céget, amely jelentős pénzügyi hozamot (árfolyam nyereség) generál az aktuális tulajdonos számára
➄ portfólió tisztítás - főleg cégcsoportok, több üzletágban működő cégek esetén merül fel, hogy a cég/tulajdonos más meglevő tevékenységeire fókuszálna, ezért eladja a nem "core tevékenységgel" foglalkozó leányvállalatát
➅ hatékonysági kérdések - a cég ugyan piacképes termékeket/szolgáltatásokat forgalmaz, de ezt nem hatékonyan teszi - pl. méretgazdaságossági problémák miatt - ezért egy másik szervezet részeként érdemes tovább üzemeltetni
➆ növekedési korlátok - a céget alapító tulajdonos felismeri, hogy a további növekedés, a cég fejlődése a jelenlegi tulajdonosi háttérrel korlátokba ütközik
➇ opciós jog lehívása - olyan esetekben, amikor már korábban megkezdődött a tranzakciós folyamat és ennek keretében az üzletrészek egy része opciós joggal kiegészítve került eladásra, a társtulajdonos élhet az opciós jogával és teljesen kivásárolhatja az eladót
➆ versenypiaci, felügyeleti kényszer - ez az eset rirtkán, kizárólag nagy méretű, kvázi monopol helyezetben levő, jelentős piaci részesedéssel bíró cégek esetén fordulhat elő: a versenyfelügyelet írhat elő eladási kötelezettséget

cégeladás alternatívái

Cégeladás előtt mindenképp érdemes végiggondolni, hogy biztos csak az eladás nyújt-e megoldást a fenti helyzetekre?
Öröklési probléma vagy tulajdonosi motiváció hiány esetén egy bevált alternatíva lehet a menedzsment bevonása a tulajdonosi körbe: például juttatásként kaphat a menedzsment kisebbségi tulajdonjogot vagy opciót egy később kivásárlásra. Ennek előnye, hogy egy tervezett, hosszabb folyamat keretében kerül át a tulajdon egy olyan körhöz, akivel a korábbi tulajdonos bizalmi viszont tart fenn és még évekig részesülhet a cég által megtermelt profitból. Természetesen egy ilyen megoldás előfeltétele, hogy olyan kompetens, a tulajdonostól független menedzsment legyen a cégnél, akivel megfelelő a viszony.

Ha az aktuális tulajdonos más üzleti elképzeléséhez vonna be forrást, akkor sem kell feltétlenül eladni a céget, hiszen annak üzletrészét fedezetként használva hitelt vehet fel vagy a hitelfelvételhez a meglevő cége kezességet nyújthat.

Növekedési korlátok esetén sem feltétlenül kell teljes cégeladásban gondolkozni, hiszen az üzletrészek részeleges eladása vagy társbefektető bevonása is szóba jöhet! Így az aktuális tulajdonos egy várhatóan nagyobb tortából részesedhet kisebb arányban: kérdés, hogy ez az új tortaszelet nagyobb lesz-e, mint korábban az egész torta volt?

Természetesen létezhet az a "visszautasíthatatlan" ajánlat, amelyhez képest pénzügyileg minden más lehetőség háttérbe szorul. Például ha potenciális vevő a cégből a következő 20-30 évben realizáható osztalék (egyéb jövedelem) összegével egyező ajánlatot tesz, akkor pusztán pénzügyi szempontok alapján valószínűleg nincs mit mérlegelni.