bb forecast©

eredmény, cash-flow, mérleg

A pénzügyi tervezés végeredménye általában egy eredménykimutatás és cash-flow összeállítása, illetve bizonyos esetekben mérlegterv készítése is szükséges lehet (pl. hitelkérelmekhez beadott tervek, finanszírozási és beruházási tervek).

A BB Forecast© segítéségvel összeállított terv eredményeként egy olyan összefoglaló pénzügyi beszámoló struktúra jön létre, amely tartalmazza ezen elemeket és további kiegészítő információkat, mint pl. a kiemelt pénzügyi kulcsmutatók elemzése.

pénzügyi összefoglaló táblázatok tartalma

A tervmodell által generált eredménykimutatás (ún. P/L - profit & loss statement) elsődlegesen üzleti - vagy ún. fedezeti szemléletű - formában áll elő: az ott szereplő költségkategóriákat megkülönböztetjük közvetlen és közvetett költségek szerint, valamint a P/L struktúra több különböző eredménykategóriát is tartalmaz.

Emellett azonban hagyományos számviteli eredménykimutatás formátumot is tartalmaz a modell.

Az egyes kimutatás típusok több szintet tartalmaznak, ezekben le lehet fúrni vagy éppen össze lehet csukni az egyes részletező sorokat.

bbforecast eredmény cash-flow

Az előrejelzések 24 időszakra készülhetnek, amely lehet 24 év, negyedév vagy hónap: ez utóbbi esetben 2 éves tervet tudunk készíteni 2x12 havi bontásban. A modell az eltérő időszaki ütemezésből származó különbségeket az alkalmazott paraméterek és képletezési megoldások segítségével automatikusan kezeli, így például a forgási sebsségek, adózási kérdések (pl. éves összesített adóalap) nem jelentenek problémát a tervezés során.

bbforecast pénzügyi KPI excel

A részletes pénzügyi kimutatások mellett a modellben rendelkezésre áll egy prezentációs célú összefoglaló munkalap, amely az éves tendenciákat mutatja be a legfőbb eredmány, cash-flow és mérleg kategóriák szerint. Továbbá a táblázat itt is tartalmazza a kiemelt pénzügyi mutatókat, valamint a tendenciák szemléltetését ún. "sparkline" diagramok is segítik.

pénzügyi terv összefoglaló bbforecast

további funkciók, kapcsolat más tervezési egységekkel

A pénzügyi összefoglaló munkalapon kerülnek összesítsére a több munkalapon megtervezett mérleg és eredménysorok, valamint ezekből számolt cash-flow és pénzügyi mutatószámok. Ilyen input munkalap például a bevétel és fedezet tervezés.