bb forecast©

eszközállomány pénzügyi tervezése

A BB Forecast© lehetőséget nyújt a beruházások pénzügyi tervezésére különböző fejlesztési témák, valamint számviteli kategóriák szerinti bontásban.

Nemcsak az új beszerzésű eszközhöz kapcsolodó pénzmozgások és számviteli hatások tervezhetők, hanem a már meglevő eszközállományhoz kapcsolódó értékcsökkenés, az eszköz értéksítése vagy selejtezése is rögzíthető a modellben.

Az eredményhatással bíró változások - értékcsökkenés, értékesítés, selejtezés - tervezésével párhuzamosan a vonatkozó mérlegsorok is megtervezésre kerülnek, ezeket a modell automatikusan számítja.

Aktiválás, értékcsökkenés, maradványérték számítás

A pénzügyi tervezés során a beruházási tervek kezelése elsősorban az aktiválás és értékcsökkenés elszámolásának számviteli hatásai miatt jelent kihívást. Nem mindegy, hogy a beszerzést követően mikortól szánítandó az értékcsökkenés, mekkora maradványérték és milyen időszaki bontásban készül a terv (havi vs. éves)!
A részletes tervsorokból számolt nettó eszközállományok összesítésre kerülnek számviteli eszközkategóriák alapján, így a terv munkalap a mérlegtervhez is inputot biztosít.

bbforecast beruházási értékcsökkenés

A modellben ezek az értékcsökkenés számításhoz szükséges feltételek paraméteresen megadhatók, nem kell a képleteket hozzá igazítani vagy kiterjedt háttérszámításokat végezni. Egy több lépcsőben megvalósított és akár több részletben aktivált beruházás esetén is nagyon pontosan és egyszerűen modellezhető az értékcsökenés.

capex excel terv

további funkciók, kapcsolat más tervezési egységekkel

Az itt megtervezett értékcsökkenés, eszközértékesítés és selejtezés, valamint a nettó eszközállományok fogják az input adatot szolgáltatni a mérleg tervhez, valamint az eredménykimutatás megfelelő soraihoz.
Lehetőség van ún. saját rezsis beruházás tervezésére is: ekkor a beruházás eredményjavító tételként, a saját előállítású eszközök aktiválása soron is megjelenik.