online cégérték kalkulátor

egyszerűsített cégérték becslés néhány kattintással

Online alkalmazásunk segít, hogy egyszerűen és gyorsan, egy nagyságrendi becslést kapj az adott cég értékéről néhány paraméter megadásával. A becsült érték meghatározása diszkontált cash-flow és EBITDA szorzós módszerrel történik, ezekről bővebben itt olvashatsz.

  1. A várható cash-flow becsléséhez add meg a korábbi évek tapasztalataiból vagy a pénzügyi tervekből kiindulva az értékelendő társaság főbb pénzügyi mutatóit: éves bevétel, EBITDA, CAPEX és működő tőke.
  2. Add meg továbbá az értékelést befolyásoló mérleg tételeket - cash állomány, hitelek, egyéb korrekciós tételek.
  3. Rögzítsd az értékeléshez szükséges paramétereket, mint például a diszkontráta (WACC - súlyozott tőkeköltség), EBITDA szorzó + növekedési ráta (a tervezett cash-flow várható éves változásának mértéke).

EBITDA: earning before interest, tax, depreciation & amorization (~üzemi eredmény + ÉCS)
CAPEX: beruházások összege --> add meg azt az összeget, amelye a cash-flow termelő képesség (termelési kapacitások) fenntartásához szükséges
működő tőke: a normál működés során lekötött forgóeszköz elemek (készlet, vevőállomány, egyéb követelések) csökkentve a hiteleken kívüli rövid lejáratú kötelezettségekkel (szállítók, stb.)
működő tőke %: a működő tőke várható értéke az éves árbevételhez viszonyítva, a bevétel %-ban kifejezve
adók, egyéb költség: társasági adó, iparági adók, készlet/vevő leírások, egyéb kiadások
hitelek: az értékeléskor a cég mérlegében levő hitelek, kölcsönök, lízing tartozások összege
cash állomány: az értékeléskor a cég mérlegében levő készpénz, bankszámla egyenleg + egyéb likvid pénzügyi eszközök (pl. állampapír) összege
diszkontráta: a jelenérték számításhoz használt, a pénz időértékét és kockázatokat kifejező diszkont tényező (elvárt hozam vagy piaci hozam)
növekedési ráta: az induló, első éves cash-flow fenntartható, átlagos növekedési üteme az első évet követően
évek száma: ameddig a megadott cash-flow hozam fennáll (ha nem örökjáradékról van szó)

Ha magyar cégről van szó és ismered az adószámát, akkor add meg az első 8 számjegyét és megpróbáljuk a nyilvánosan elérhető pénzügyi információk alapján a szükséges értékelési adatokat automatikusan betölteni!

adószám:

nem ismered az adószámot vagy inkább te adnád meg az adatokat?
;
cash-flow

előző év árbevétel:
várható árbevétel:
előző EBITDA:
várható EBITDA:
éves CAPEX:
adók, egyéb ktg:
működő tőke, %:
működő tőke:
működő tőke CF:
volatilitás:

éves cash-flow
mérlegtételek, értékelési korrekció

hitelállomány:
cash állomány:
egyéb korrekció:
értékelési paraméterek

diszkontráta:
növekedési ráta:
évek száma:
EBITDA szorzó:

értékelés

sáv

alsó

közép

felső
DCF:
0
0
0
EV/EBITDA:
0
0
0

A fenti értékelési sáv egy kifejezetten tájékoztató jellegű, nagyságrendi becslést jelent, amely a felhasználó által megadott vagy publikusan elérhető adatokon, valamint számos egyszerűsítő jellegű feltételezésen alapul. Ingadozó bevételek és cash-flow vagy speciális mérlegszerkezet, egyedi vagyonelemek megléte esetén az itt alkalmazott, egyszerűsített jövedelem alapú értékelés alul vagy felül becsülheti a tényleges értéket!
Egy részletes pénzügyi-üzleti átvilágításon és cash-flow modellezésen során számított cégérték akár jelentősen is eltérhet a becsült értéktől, függően az alkalmazott értékelési módszertantól és paraméterektől, a várható jövőbeni cash-flowtól, valamint egyéb, a cégértéket befolyásoló tényezőktől. Továbbá előfordulhat, hogy az értékelés kiindulásaként használt múltbeli gazdálkodási adatok nem a valós vagy várható jövőbeni teljesítményt mutatják.

A fentiek miatt mindenképp érdemes egy részletes pénzügyi elemezésen és cash-flow előrejelzésen alapuló cégértékelést készíteni. Amennyiben szeretnél egy részletesebb elemezésen alapuló, pontosabb képet kapni a cégértékről, akkor figyelmedbe ajánljuk a cégérték iránytű szolgáltatásunkat. Ha pedig nagyobb volumenű, komplexebb cég vagy üzlterész vásárlás/eladási tranzakció előtt állsz, akkor az átvilágítástól kezdve a cégértékelésen át, az tranzakció struktúrjának kialakításáig számos M&A szakértői szolgáltatással állunk a partnereink rendelkezésére.